Maacwerk logo
MAACwerk begint

MAACwerk is een jong bedrijf dat is opgericht in juni 2014 door Carla Peters. Graag stel ik me aan u voor: Na ruim 25 jaar als ambtenaar bij de overheid en gemeente in diverse (juridische) functies te hebben gewerkt, heb ik in 2009 de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Hier heb ik kennis en ervaring opgedaan als seniorconsulent op het gebied van re-integratie, outplacement en case-management. Vanaf 2011 ben ik ook werkzaam als arbeidsdeskundige. Voor de oprichting van mijn bedrijf heb ik als arbeidsdeskundige/casemanager verzuim gewerkt.

Door mijn enorme diversiteit aan werkervaring heb ik besloten om als zelfstandige ondernemer te gaan werken. Persoonlijk contact, dienstverlening en het direct aanpakken van vraagstukken zijn voor mij belangrijke speerpunten.

MAACwerk wil kleine ondernemers (ca. 25 medewerkers) binnen het MKB adviseren en begeleiden op het gebied van arbeidsdeskundige & arbozaken. Deze ondernemers kunnen bij MAACwerk terecht voor al hun vragen en/of problemen op dit gebied. Of het nu individuele of meerdere/samengestelde vragen zijn. Door het bieden van maatwerk kan MAACwerk, ongeacht de grootte van het bedrijf, de ondernemer op meerdere gebieden ondersteunen.

MAACwerk biedt aan een maatwerkoplossing te zoeken voor de ondernemer, waarbij er in tegenstelling tot veel andere dienstverleners geen totaalpakketten hoeven te worden afgenomen. Voor iedere vraag, groot of klein op arbeidsdeskundig, arbo en daarbij ook verzuimgebied, zal door MAACwerk gezocht worden naar een passende oplossing. MAACwerk neemt tijdens de begeleiding het proces over zodat de ondernemer zich kan richten op zijn core-business. Echter blijft duidelijk dat de ondernemer de eindverantwoordelijkheid over het proces te allen tijde blijft houden.

MAACwerk kan bij grotere projecten of meervoudige problematiek terugvallen op collega bedrijven die samen het project gaan uitvoeren. Deze collega bedrijven zijn door MAACwerk nauwkeurig geselecteerd op hun kennis, kunde en ervaring.
  • MAACwerk onderscheidt zich in die zin van andere bureaus dat zij de mogelijkheid biedt tot individuele vragen;
  • MAACwerk adviseert en begeleidt de ondernemer middels maatwerk tot in het detail;
  • MAACwerk is kleinschalig, kent korte lijnen, waardoor er direct contact is met de ondernemer;
  • MAACwerk werkt met duidelijke prijsafspraken;
  • MAACwerk heeft kennis van wetgeving, zoals o.a. de Arbowet, Wet verbetering Poortwachter.ontwerp en realisatie: Postul-Art