Maacwerk logo
MAACwerk doet

Voor al uw specifieke vragen op het gebied van arbeidsdeskundige & arbozaken is MAACwerk uw specialist, die u voorziet van een advies op maat. Persoonlijke begeleiding tijdens het proces staan hierbij centraal. MAACwerk ontlast u als ondernemer in deze zaken en neemt het proces over. Waarbij te allen tijde de eindverantwoordelijkheid over het proces bij de ondernemer blijft.

→  Arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundige biedt expertise op het gebied van mens - werk - inkomen. De arbeidsdeskundige beoordeelt en adviseert in die situaties waarin het verrichten van arbeid of het sociaal functioneren belemmerd wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. Leidend hierbij is de Wet verbetering Poortwachter die voor één ieder rechten en plichten voorschrijft.

Een arbeidsdeskundige wordt o.a. ingezet bij:
  • Arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte
  • Werkplekonderzoeken
  • Re-integratieadvies
  • Advies bij ontslag mogelijkheden bij langdurig arbeidsongeschiktheid
→  Arbozaken

Binnen arbozaken, waaronder ook het verzuim valt, is vaak specifieke kennis van zaken nodig. Een kleine ondernemer binnen het MKB heeft zijn arbo- en verzuimbeleid vaak ondergebracht bij een werknemer die ook met andere zaken binnen het bedrijf is belast. De specifieke kennis op het gebied van arbo- en verzuimregelgeving is hierdoor dan niet aanwezig. MAACwerk wil deze ondernemer de mogelijkheid bieden om dit proces van hem over te nemen zodat één ieder zich binnen het bedrijf kan bezighouden met zijn core-bussiness. Ook hier heeft de ondernemer te allen tijde de eindverantwoordelijkheid over het proces.

Overname van processen bij o.a.
  • Ondersteuning bij HRM-zaken
  • Advies en begeleiding op het verzuim, waarbij de wettelijke kaders worden gehanteerd
  • Advies en begeleiding bij personeelsaangelegenheden zoals werving & selectie, functionering- en beoordelingsgesprekken.
→  Consultancy

Buiten de arbeidsdeskundige & arbozaken is een kleine ondernemer binnen het MKB vaak ook op zoek naar een (sparring) partner voor andere zaken. MAACwerk kan ook hierin voor de ondernemer een partij zijn die hem/haar adviseert en/of begeleidt. MAACwerk heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van (persoonlijke) coaching, re-integratie en outplacement. Maar ook het bieden van workshops op het gebied van arbeid, sollicitatietrainingen is mogelijk bij MAACwerk. Individuele en/of groepsbegeleiding is mogelijk. Maatwerk tot in het detail, persoonlijke begeleiding, kleinschalig en direct contact staan ook hier weer centraal en zijn de onderscheidende punten van MAACwerk.


ontwerp en realisatie: Postul-Art