Privacy Verklaring

Iedere stap die we zetten is er één om beter te worden

 
MAACwerk, gevestigd aan Produktieweg 1, 6045 JC Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Over MAACwerk

MAACwerk, gevestigd en kantoorhoudende te (6045 JC) Roermond aan de Produktieweg 1, is een onderneming wat gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsdeskundige, arbo- en verzuimzaken. Een bedrijf voor ondernemers die ziekteverzuim willen voorkomen en behandelen. Voor het Midden – en Kleinbedrijf, instellingen, profit en non-profit sector in geheel Limburg maar ook daarbuiten. (KVK-nummer:60816082). Naast dienstverlening zijn ook marketingactiviteiten en adviserende functies een onderdeel van deze onderneming. Ook heeft MAACwerk een website. Op alle genoemde onderdelen is dit privacy statement van toepassing. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van gebruikers van de diensten alsmede de leveranciersgegevens in beheer van MAACwerk worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. MAACwerk houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige Europese privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van MAACwerk, dan worden uw bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en MAACwerk houdt een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Bent u een online bezoeker van de website www.maacwerk.nl

Als u onze websites bezoekt dan verstrekt u gegevens aan MAACwerk zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van MAACwerk. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan MAACwerk worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. Als u een mail verstuurd via de website dan zal deze maximaal een week worden bewaard. Vervolgens zal deze definitief verwijderd worden.

Bent u een zakelijke relatie bij of van MAACwerk

MAACwerk gebruikt de door u verstrekte gegevens (Bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, tel.nr., contactpersoon, e-mailadres, bankrekeningnummer, administratieve gegevens (personeelsnr./kostensoort), casegegevens (naam medew., NAW-gegevens, tel.nr., functie, gezondheidsgegevens, BSN-nummer, FML-registratie, bedrijfsarts gegevens), inhuur opdrachten (bv. P&O taken, bijhouden van functionerings- beoordelingsgesprekken etc.) om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en) inzake afname diensten. Uw gegevens worden tot minimaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Bent u een particuliere relatie bij of van MAACwerk

MAACwerk gebruikt de door u verstrekte gegevens (naam, adres, woonplaats, tel.nr., e-mailadres) t.b.v. het maken van een offerte, het bevestigen en uitvoeren van een opdracht en ten behoeve van de administratie. Deze gegevens zullen minimaal 7 jaar bewaard worden.

U ontvangt een nieuwsbrief van MAACwerk

MAACwerk gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres, om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven d.m.v. het sturen van een email met daarin de vermelding dat u zich wilt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Deze mail kunt u versturen aan info@maacwerk.nl. De nieuwsbrief wordt voor de duur van enkele maanden opgeslagen.

Bijzondere persoonsgegevens

De website en diensten van MAACwerk hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. MAACwerk kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat MAACwerk zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@maacwerk.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

MAACwerk maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde harde schijven en op een externe harde schijf. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en uniek wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en beveiligd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk, elektronische beveiliging) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens;
 • Er worden digitale en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (gebruikersnaam + wachtwoord) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte en of kast.
 • Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s).

Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via info@maacwerk.nl

Gebruik van Cookies

De website van MAACwerk maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder. Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

 • Analytics
 • Functioneel
 • Browser instellingen

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Onze website gebruikt cookies voor:

 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de website.

In de onderstaande lijst de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Overige/ onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst.

Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@maacwerk.nl

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. MAACwerk sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Delen van persoonsgegevens met derden

MAACwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar info@maacwerk.nl met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen.

MAACwerk zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal MAACwerk de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. MAACwerk stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als MAACwerk de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt MAACwerk u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien MAACwerk niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan MAACwerk u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@maacwerk.nl ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

MAACwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 juni 2020. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met MAACwerk te Roermond of een bericht sturen aan info@maacwerk.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

MAACwerk

Produktieweg 1
6045 JC Roermond
Tel.: 06-23339505
www.maacwerk.nl